Wanneer helpt speltherapie of kindertherapie

Wanneer kan speltherapie helpen?

In speltherapie leert het kind met de situatie om te gaan waardoor het zich weer vrij kan ontwikkelen. Het kan gaan om eenmalige ingrijpende gebeurtenissen, maar ook om langer lopende, meer sluimerende problemen.

Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarin het kind:

 • pest of gepest wordt
 • onvoldoende weerbaar is
 • zich terug trekt
 • druk(ker) gedrag laat zien
 • niet kan (samen)spelen
 • zich niet of moeilijk kan uiten
 • snel en veel huilt of prikkelbaar is
 • faalangst of angstig is
 • onvoldoende zelfvertrouwen heeft
 • moeite heeft met het omgaan met zijn/haar beperking (lichamelijk of bijvoorbeeld ADHD, ADD, ODD)
 • overmatig in strijd is met volwassenen
 • moeite heeft om zich te hechten
 • lichamelijke klachten heeft zoals: hoofdpijn, buikpijn, bedplassen, moeite met concentreren
 • dwars, brutaal en/of opstandig is
Wanneer het kind een ingrijpende gebeurtenis meemaakt zoals:

 • scheiding van ouders
 • ernstige ziekte of ziekenhuisopname
 • overlijden van een dierbaar persoon
 • ongeluk
 • pleeggezinplaatsing/uit-huis-plaatsing
 • (getuige zijn van) mishandeling
 • etc.

Voor welke leeftijd?

Speltherapie is er voor alle kinderen vanaf een jaar of 4 die om de een of andere reden (tijdelijk) vastzitten in hun ontwikkeling of niet lekker in hun vel zitten. Ook tieners of mensen met een verstandelijke beperking zijn welkom, eventueel pas ik de werkvorm aan.

Klik hier om naar de pagina voor de kinderen te gaan.