Traject kindertherapie of speltherapie

Het verloop van de kindertherapie

Als ouder wil je natuurlijk dat je kind gelukkig is en zich goed ontwikkeld. Meestal gaat dat goed, natuurlijk met wat vallen en opstaan want opvoeden is niet makkelijk. Maar soms merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit of zich niet goed ontwikkelt. Er is wat aan de hand. Maar wat? Praten lukt niet altijd. Zeker als het over gevoel gaat, is het voor een kind lastig om te vertellen wat er echt dwars zit. Ze hebben simpelweg de woorden nog niet en kunnen het dus ook nog niet uitleggen. Binnen speltherapie kunnen ze zich wel volledig uitdrukken. Hieronder vind je een overzicht van het verloop van de therapie.

Vrijblijvende kennismaking

Als je denkt dat speltherapie iets voor je kind zou kunnen zijn, neem dan contact met me op. Dat kan telefonisch of per mail. We maken dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek bekijken we samen of speltherapie iets zou kunnen zijn. Zo niet, dan bespreken we alternatieven. Voor mij is het belangrijk dat jullie met je kind weer verder kunnen. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Intakegesprek

Als je kind voor speltherapie komt, dan plannen we een intake-gesprek. Dit duurt maximaal 90 minuten. Het doel van dit gesprek is om een zo volledig mogelijk beeld van je kind en de mogelijke oorzaken van het probleem te krijgen. Hierdoor leer ik je kind al kennen zoals jij het kent en kan ik in de therapie zo snel mogelijk de diepte in gaan. In dit gesprek stellen we ook de doelen van de speltherapie vast.

De therapie

Wekelijks komt je kind daarna in de speelkamer, zoveel mogelijk op een vast moment in de week. Het kind bepaalt waar we mee spelen en heeft de regie in de speelkamer. Ik maak na de eerste 3 speelsessies een kort observatieverslag en dat bespreken we in het eerste ouderbegeleidingsgesprek. Nu kan ik ook een inschatting maken van het aantal benodigde sessies en of speltherapie de beste methode is.

Voortgangsgesprekken

Vervolgens plannen we na elke 3 tot 5 sessies een voortgangsgesprek. Doel van deze gesprekken is om jou als ouder(s) volledig bij de therapie van het kind te betrekken. Je kind verwerkt en leert veel in de speelkamer en zal zich daardoor ook thuis anders gaan gedragen. Als je begrijpt wat er gebeurt in de speelkamer, is het ook makkelijker om de veranderingen van je kind thuis te begrijpen. Ook bespreken we hoe je je kind thuis kan begeleiden. Als het zinvol is kunnen ook andere betrokkenen, bijvoorbeeld de leerkracht, betrokken worden bij de voortgangsgesprekken.

Afsluiting van de therapie

Als de doelen behaald zijn, sluit ik de therapie met het kind af op een manier die bij het kind past. Met de ouder(s) sluit ik de therapie zo nodig af in een afsluitend gesprek.. Ik maak een kort verslag met de doelen, het verloop en de resultaten van de therapie. Dit verslag is uitgangspunt voor het afsluitende gesprek met jou als ouder(s). Soms is er nog een vervolg nodig, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining. Dit komt ook in het afsluitende gesprek aan de orde.

Meer informatie

Wil je meer informatie ontvangen dan kun je vrijblijvend contact met mij opnemen

Speltherapie Drenthe