Praktische zaken kindercoaching en kindertherapie

Praktische zaken

Het adres van de speelkamer is Hoofdweg 116, 9484 TB Oudemolen. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Oudemolen ligt tussen Zuidlaren en Assen aan de rand van Nationaal Park de Drentse Aa. Er zijn verschillende wandelingen te maken in de tijd dat je kind in de speelkamer is.

Wachtlijst

Er is op dit moment geen wachtlijst.

Het is regelmatig erg druk in de praktijk. Is het te druk dan probeer ik dat op te lossen door een collega te vragen behandelingen op zich te nemen.

Afspraken afzeggen of verplaatsen

Je kunt een afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dien je echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdagochtend ervoor geannuleerd te zijn.

In de speelkamer

In de speelkamer mag gekliederd worden, trek je kind daarom niet de mooiste kleren aan.

De speelkamer is de therapieruimte van je kind. Soms wil je kind vertellen wat het heeft gespeeld, soms niet. Het is in het belang van de therapie dat je kind zich daar vrij in voelt. Niet omdat het geheim is, maar omdat wat er gespeeld wordt voor het kind soms nog heel gevoelig ligt en je er onbedoeld een oordeel aan kunt geven. Dat is ook de reden waarom eventueel gemaakte knutselwerkjes pas aan het eind van de therapie meegegeven worden. In de oudergesprekken geef ik je een gedetailleerd beeld van de therapie tot dat moment.

Wanneer ik van mening ben dat het kind of de omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeerd heb ik de plicht dit te bespreken met zowel het kind als de ouders of verzorgers en andere betrokken instanties.

Eventueel leg ik de speelsessies vast op video. Dit gebeurt uitsluitend voor eigen gebruik om de begeleiding van het kind te kunnen optimaliseren. Ouders of verzorgers geven hiervoor bij aanvang van de therapie toestemming.

Belangrijk om te weten

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). Ik handel volgens de richtlijnen van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten. De NVVS is aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). Ik ben geregistreerd als vaktherapeut bij de SRVB (www.srvb.nl)

De beroepscode en de klachtenregeling van de NVVS zijn te vinden om te site van de NVVS. Bij eventuele klachten dit graag eerst bespreken met mij. Wanneer dit niet voldoende is kun je een beroep doen op de klachtencommissie van de NVVS. Zie www.speltherapie.net.

Ik ben aangesloten bij KLIK. KLIK is dé vereniging van vrijgevestigde zorgverleners in heel Drenthe, die op professionele wijze (ortho) pedagogische, psychologische en psychiatrische zorg biedt voor de inwoners van Drenthe van alle leeftijden; dichtbij, persoonlijk en professioneel: www.klik-drenthe.nl

Ik heb een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en voor de WKKGZ ben ik aangesloten bij het NIBIG.

Als ik ziek ben, wordt de behandeling verplaatst.