Speltherapie kinderen | Kindertherapie | Kindercoaching

Kwaliteit

Kwaliteit is een belangrijk onderwerp binnen de praktijk. Daarom heb ik me laten registreren als vaktherapeut bij de SRVB (stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen).
“In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.” (bron: SRVB.nl)
Om de klanttevredenheid te meten, maak ik gebruik van een vragenlijst aan het eind van de therapie.

Sinds 22 mei 2020 ben ik opgenomen in het Register Kwaliteit Jeugdhulp van Klik Drenthe.

Heb je ondanks dit alles toch een klacht dan zou ik het prettig vinden om de klacht eerst met elkaar te bespreken. Wanneer dit niet voldoende is kun je een beroep doen op de klachtencommissie van de NIBIG. Voor meer informatie daarover klik hier.
Uiteraard heb ik verschillende verzekeringen afgesloten, waaronder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.